Cloud Backup Public Cloud

Virtualios mašinos suteiks jums galimybę grįžti atgal

Naudojant infrastruktūras ir taikomąsias programas yra saugiau, jei galima grįžti atgal. Tomo momentinės kopijos suteikia būtiną užtikrintumą tvarkant svarbius duomenis, pvz., atnaujinant ar valant duomenų bazes. Naudojant šią paslaugą galėsite įrašyti tomo informacijos būseną tam tikru metu toliau įprastai naudojant informaciją. Jei būtina, galite atstatyti duomenų būseną į tokią, kuri buvo prieš padarant momentinę kopiją.

Įrašymas beveik akimirksniu

Momentinės kopijos yra talpinamos toje pačioje vietoje kaip ir tomai – Ceph saugyklos klasteriuose. Jos dirba copy-on-write principu ir dėl to yra beveik tikralaikės: duomenys esant pakeitimų kiekvienu konkrečiu atveju kiekvienam blokui kopijuojami.

Naujų tomų kūrimas

Momentinė kopija gali būti panaudota kuriant naujus tomus ir suteikia naujų galimybių pramonėje. Turite galimybę padaryti momentinę reikiamo duomenų rinkinio kopiją daugelyje vietų ir ją tada naudoti naujų tą informaciją kopijuojančių tomų kūrimui.

Trigubas replikavimas

Tomų momentinės kopijos nėra tomų atsarginės kopijos. Tačiau jos naudojasi trigubu OVH valdomo Ceph klasterio replikavimu ir tampa tokie patikimi kaip ir tomas.

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Naudojimas

Sukurti momentinę kopiją

openstack volume snapshot create --volume vol01 snap01

Momentinės kopijos atkūrimas naujame tome

openstack volume create --snapshot snap01 vol02

 

 

tarif public cloud

Atsiskaitymas už tomo momentinę kopiją

Tomo momentinė kopija apmokestinama už GB per valandą. Rodomos kainos – tai kainos už vieną saugojimo mėnesį.