public cloud machine learning ovh

Išmanusis mašinų mokymasis ir mašinų mokymasis kaip paslauga

Sukurkite, įdiekite ir greitai pradėkite naudotis mašinų mokymosi modeliais nesirūpindami savo platformos infrastruktūra. Dėl to jūs galite susitelkti į pridėtinę vertę.

Naudojama su komandos eilute arba per žiniatinklio sąsają, AutoML jums leidžia automatizuoti visas mašinų mokymosi pasirinkimo, tobulinimo ir diegimo užduotis. Galite ją panaudoti labai įvairiai: aptikti sukčiavimą, optimizuoti tiekimo procesus, vykdyti mokslinius tyrimus Viskas debesijoje, mokate tik už naudojamas paslaugas, o mes gerbiame jūsų duomenų privatumą.

Ši paslauga vis dar tobulinama, prieinama jos beta versija. Daugiau informacijos galite rasti mūsų tinklapyje OVH Labs.
tarif public cloud

Atsiskaitymas už mašinų mokymąsi

Nemokama, kol tobulinama OVH <i>Labs</i>