Sertifikatai ir atestavimas

OVH garantuoja, kad jūsų Private Cloud paslauga talpinama perimetre, sertifikuotame ISO/IEC 27001:2013, SOC 1 type II (SSAE 16 ir ISAE 3401) bei SOC 2 type II ir PCI DSS Level 1.

ISO 27001, SOC 1 ir SOC 2

OVH laikosi ISO 27002 reikalavimų įgyvendindama duomenų apsaugos valdymo gerąją praktiką ir ISO 27005 reikalavimų vertindama riziką ir susijusias operacijas.

SOC 1 type II sertifikavimas rodo, kad OVH tinkamai apibrėžė ir įgyvendino klientų duomenų apsaugos kontrolę. SOC 2 type II sertifikavimas įvertina šias kontrolės priemones AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) tarptautinio standarto kontekste, pagal patikimų paslaugų principus (Trust Services Principles).

Viešai prieinami dokumentai

ISO sertifikatas

SOC 1 type II (ISAE 3402 ar SSAE 16)* ataskaitos I skyrius

SOC 2 type II* ataskaitos I skyrius

ISO pasiūlymas

SMSI perimetras

Public DdA / Public SoA

Audito ataskaita (anglų k.)

500,00

Pateikimas NDA parašui


SOC pasiūlymas

SOC 1 type II (SSAE 16 ar ISAE 3402)* išsami ataskaita

SOC 2 type II* išsami ataskaita

Susisiekite su mumis

Pateikimas NDA parašui*Dokumentas anglų k.

Šiuo metu sertifikuoti tik Prancūzijoje ir Kanadoje esantys duomenų centrai. Duomenų centrai JK, Vokietijoje ir Lenkijoje bus sertifikuoti artimiausiu metu.

CSA STAR self-assessment

OVH Private Cloud pasiūlymas minimas Cloud Security Alliance STAR registre. Šia iniciatyva OVH klientai informuojami apie cloud computing paslaugų atitikimą gerajai praktikai, skelbiamai CSA, ir vykdomas priemones informacinės sistemos saugumui užtikrinti.


Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ)

Nemokamai


1 lygio PCI DSS

1 lygio PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) sertifikatas - tai garantijos bankams bei interneto paslaugų naudotojams, kad jų bankinius duomenis valdantys asmenys atitinka keliamus saugumo reikalavimus.


PCI DSS saugumas, praplėstas visoms virtualioms mašinoms

Susisiekite su mumis


Auditas pagal poreikį

OVH gali, pagal užklausimą ir tam tikromis sąlygomis, suteikti sertifikavimo ir atestavimo dokumentus. OVH leidžia tretiesiems asmenims atlikti auditą tik sertifikavimo ar atestavimo tikslais visoms suinterestuotoms šalims. Jeigu jūsų reikalavimai skiriasi nuo ISO 27001 ar SOC, jūs galite pateikti prašymą OVH užpildyti jūsų klausimyną.

Saugumo paslaugos ir konsultacijos

Konsultavimas, galimybė atsakyti į kliento klausimus apie OVH duomenų centruose įgyvendintas saugumo priemones.


Pagal paklausimą