HPC žodynas
Terminų žodynasKo ieškote Ką tai reiškia
Bendrai naudojamos atminties architektūra Sistema, kurioje kiekvienas apdorojimo įrenginys, pvz., procesoriaus branduolys, gali kreiptis į visą atmintinę. Tai tradicinių kompiuterių atvejis, kai du procesai gali lengvai naudoti tą pačią atminties vietą, kad greitai keistųsi duomenimis.
CUDA Compute Unified Device Architecture. NVIDIA lygiagrečiųjų skaičiavimų platforma ir programavimo modulis, leidžiantis skaičiavimams naudoti GPU.
Darbų planuoklė Angliškai "batch scheduler". Ši programa išsaugo užduotis ir paskirsto resursus, kad jos būtų atliktos kuo efektyviau ir taip sumažina laukimo laiką, kol užduotis bus pradėta iš tikrųjų atlikti. Darbų planuoklė yra kritinis HPC klasterio elementas.
GPGPU General-Purpose (Computing on) Graphics Processing Units: į GPU perkeliami skaičiavimai, siekiant greičiau atlikti lygiagrečius skaičiavimus (ne tik grafinius). Terminas GPGPU gali reikšti tiek patį GPU, tiek jo naudojimą.
GPU Graphics Processing Unit: iš tiesų tai vaizdo plokščių informacijos apdorojimo įrenginys. Šiuolaikiniai GPU sukurti taip, kad tiktų didelėms lygiagrečių skaičiavimų architektūroms ir atliekant specifines užduotis jų galingumas viršija tradicinių procesorių (CPU) spartą.
HPC High Performance Computing. Tai yra didelės apimties skaičiavimai arba tiesiog intensyvūs skaičiavimai.
HPC Cloud Skaičiavimų paslauga, dažniausiai sukurta naudojant virtualias mašinas.
HPC klasteris Serverių grupė, kurioje programa ar kodas veikia vienu metu. Klasteriai sudaromi iš serverių, kurių architektūra artima įprastiniams kompiuteriams, todėl jie yra žymiai pigesni nei vektoriniai superkompiuteriai, HPC naudoti anksčiau ir kuriuos per paskutinį dešimtmetį išstūmė klasteriai.
HPCDrive OVH sukurtas žiniatinklio portalas, skirtas HPC klasterio naudojimo ir administravimo palengvinimui.
HPCaaS HPC as a Service
Infiniband  Tai yra itin didelės perdavimo spartos ir mažo atsako laiko tinklas, naudojamas HPC dėl savo pranašumo prieš įprastines Ethernet technologijas.
Lygiagretumas Tai techninės ir programinės įrangos visuma, vienu metu apdorojanti skirtingus duomenis, kad sumažintų visą apdorojimo laiką. Lygiagretumas - tai HPC klasterių ir šiuolaikinių procesorių galia: skaitmeninė simuliacija paprastai padalinama į keletą dalių arba į daugiau ar mažiau nepriklausomas užduotis. Kiekviena dalis ar užduotis apdorojama tam skirtame įrenginyje (procesoriuje) kartu su kitomis dalimis ar užduotimis. Atliekant tam tikrus skaičiavimus, lygiagretus apdorojimas sutaupo daug laiko, tačiau yra ribojamas savo paties paskirties: ne visi algoritmai gali būti apdorojami lygiagrečiai, o duomenų mainai tarp procesorių reikalauja greitų įvesties-išvesties magistralių, kad nebūtų prarandamas laikas keičiantis duomenimis.
MPI Message Parsing Interface. Tai mazgų komunikacijų standartas, kuomet HPC klasterio atmintyje lygiagrečiai paleidžiamos programos.
Open MP Programavimo sąsaja lygiagretiems skaičiavimams bendrai naudojamos atminties architektūroje. Ši sąsaja leidžia lygiagrečiai apdoroti kai kurias kodo dalis, kurių reikia MPI, tačiau nereikia pateikti priemonių, kad kodas būtų paleistas keliuose klasterio mazguose.
OpenACC OpenACC API programuotojams suteikia galimybę į savo kodus integruoti paprastas direktyvas, kurios pagreitins ciklų bei funkcijų vykdymą panaudojant CPU ir GPU technologijas.
OpenCL  Programavimo sąsaja, skirta nevienalyčių sistemų paleidimui, vienu metu reiškianti CPU ir GPGPU įrenginius. Schematiškai, OpenCL gali būti naudojama kaip CUDA alternatyva (naudojama gamintojo PĮ, tik senesnė).
Priskirtos atminties architektūra Sistema, kurioje apdorojimo įrenginys neturi prieigos prie globalios atminties. HPC klasteryje kiekvienas serveris yra nepriklausomas ir negali tiesiogiai kreiptis į kito mazgo atmintinę, kad atliktų lygiagrečius skaičiavimus. Tokia prieiga įgalinama naudojant įvairias programines sąsajas, pvz., MPI, kurioms reikia specialaus kodo. Kodo pritaikymas atspindi svarbias skaičiavimų užduotis.
SLURM Simple Linux Utility for Resource Management. SLURM planuoklė yra vis dažniau naudojama HPC klasteriuose, įskaitant šiandien naudojamus pačius galingiausius klasterius.
SaaS Software as a service
Serveris Master tai yra HPC klasterio administravimo serveris, kuris valdo skirtingus klasterio resursus ir centralizuoja informaciją. Tai taip pat centrinis skaičiavimų klasterio taškas.
Skaitmeninis simuliavimas Skaitmeninės programos paleidimas kompiuteryje ar tinkle, siekiant sumodeliuoti sudėtingą realybės fenomeną. Skaitmeninės simuliacijos virtualiai atkuria veiksmus, kurie yra per daug sudėtingi, per ilgi, per daug sudėtingi ar paprasčiausiai neįmanomi realybėje.
Skaičiavimų mazgas Pagrindinis skaičiavimo klasteriuose komponentas. Naudojant naujausios kartos procesorių, Master serverio atsiųsti skaičiavimai atliekami greitai. HPC klasteris gali būti sudarytas iš kelių dešimčių ar šimtų skaičiavimų mazgų.
Tesla Nvidia akceleracinių plokščių gama, skirta GPGPU.
Xeon Phi Intel multiprocesorių architektūra, skirta lygiagretiems skaičiavimams. Xeon Phi plokštės išsiskiria GPGPU sprendimais, pvz., Tesla, tačiau supaprastina programavimą, kadangi naudojami apdorojimo įrenginiai yra panašesni į klasikinius procesorius, o ne GPU.