Terminų žodynasKo ieškote Ką tai reiškia
1000v Cisco ir VMware sukurta technologija, leidžianti turėti iki 4000 VXLAN vienoje infrastruktūroje.
ACE / Apkrovos balansatorius Apkrovos balansavimas: įtaisas, paskirstantis įeinantį srautą po nustatytus serverius.
Cloud Virtualizuoti informaciniai resursai, suteikti viešajam ar privačiam naudojimui. Cloud resursai daugialypiai (procesorius ir skaičiavimai, atmintis, virtualios mašinos, tinklas, saugykla, archyvavimas, platformos, programinė įranga...). Cloud gali būti naudojamas įmonėse, taip pat nuomojamas ar apmokamas pagal naudojimą. Šiuos virtualius resursus ir paslaugas kuriančios infrastruktūros gali būti skirstomos po įvairias geografines vietas, konsoliduojamos ir apjungiamos visiškai nepriklausomai: tai debesis.
Duomenų saugykla Duomenų saugyklos - tai aukšto pasiekiamumo diskai duomenų saugojimui. Jos įdiegtos į master/slave sistemą, kuri užtikrina 100% duomenų pasiekiamumą. Jose saugomi virtualių mašinų duomenys.
Host Mazgas - tai fizinis serveris, dedikuotas klientui. Jis susidaro iš CPU resursų, atminties (RAM) ir virtualioms mašinoms suteikia skaičiavimo pajėgumus.
OVF Tai failo formatas, leidžiantis saugoti / perkelti išjungtas virtualias mašinas. Toks formatas šiuo metu naudojamas VMware.
Pasiekiamumas Kalbame apie pasiekiamumą, kai norite įkelti ar parsisiųsti duomenis. Sakome, kad platforma yra galima (pasiekiama) naudojant kartu suteiktus įrankius ir pasiekiamumo, kurio santykis yra:
  • realus konstatuojamas laikas (be neplanuotų sutrikimų);
  • visas laikas.
SLA Service Level Agreement: įvairių Dedicated Cloud paslaugų pasiekiamumo lygio įsipareigojimas, už kurio nesilaikymą numatytos baudos.
VLAN Virtual Local Area Network, virtualus vietinis tinklas.
VM / virtuali mašina Virtualus serveris, sudarytas iš CPU (vCore), RAM ir disko, esantis mazge ir duomenų saugykloje.
VMware  virtualizavimo įrangos kūrėjas.
VPN Virtual Private Network: apsaugotas tunelis, leidžiantis prisijungti prie Dedicated Cloud.
VXLAN Virtualus tinklas
Veeam  Veeam - tai rezervinio kopijavimo programa, skirta valdyti ir planuoti VMware aplinkoje įdiegtų virtualių mašinų rezervinį kopijavimą.
vCloud VMware sukurta valdymo sąsaja, kurioje galite valdyti virtualią infrastruktūrą neatsižvelgdami į techninės įrangos sluoksnį.
vSphere VMware sukurta valdymo sąsaja, kurioje galite valdyti virtualią infrastruktūrą.