Valdykite savo Dedicated Cloud su Hyper-V

NAUJIENA: naudojant Hyper-V, Windows licencijos suteikiamos NEMOKAMAI visoms jūsų virtualioms mašinoms!
OVH ir Microsoft jums siūlo Hyper-V licenciją, iš anksto įdiegtą Dedicated Cloud paslaugoje ir automatiškai pritaikomą visiems serveriams ir spintoms jūsų paketu.
OVH įsipareigoja atlikti automatinį diegimą, atnaujinimus bei užtikrinti optimalų konfigūravimą, todėl visą savo dėmesį galėsite sutelkti į savo virtualizavimo sprendimo naudojimą.
Šis unikalus pasiūlymas jums atveria duris į virtualizavimą as a service.

Jūsų duomenų centras


Jūsų dedikuota infrastruktūra

Užsisakę Dedicated Cloud HyperV as a Service, jūs gaunate nuosavą dedikuotą infrastruktūrą, dedikuotą Virtual Machine Manager (Microsoft virtualizavimo sprendimą) ir dedikuotą System Center Virtual Machine Manager Console (SCVMM: klientinę sąsają, kuri leidžia valdyti virtualias mašinas). Netgi tinklas yra dedikuotas jums!

SCVMM valdymo sąsajoje jūs matote visus jums suteiktus OVH resursus - serverius (hosts), duomenų saugyklas, taip pat savo sukurtas virtualias mašinas.

Paketas viskas įskaičiuota

OVH jums suteikia startinius paketus, kurių kiekvieną sudaro:

  • Microsoft Hyper-V įskaičiuotos licencijos;
  • Du serveriai (hosts);
  • Dvi spintos (duomenų saugyklos);
  • 100% SLA garantijos;
  • Privatus tinklas.
  • Windows licencijos suteikiamos NEMOKAMAI jūsų VM.Į šiuos paketus viskas įskaičiuota, todėl jūs jau po kelių minučių galite pradėti naudoti savo Dedicated Cloud bei kurti savo virtualias mašinas.
Daugiau apie funkcijas Hyper-V
Jūsų Dedicated Cloud Hyper-V jums garantuoja talpinimą platformoje, kurioje laikomasi visų Microsoft apribojimų. Microsoft pagrindu veikianti Dedicated Cloud platforma taip pat įtraukta į Cloud OS Network programą. OVH jums suteikia prieigą prie visų Hyper-V funkcijų.High Availability

High Availability (aukštas pasiekiamumas) jums suteikia apsaugą nuo techninės įrangos gedimų bei operacinių sistemų veikimo sutrikimų. Jūsų virtualios mašinos nuolat stebimos. Jeigu bent viena iš jų neprieinama, High Availability parinktis atliks jos automatinį paleidimą kitame jūsų Dedicated Cloud serveryje. Ir jau po kelių minučių, be jokios specialistų intervencijos, jūsų VM bus iš naujo prieinama

Greitoji migracija

Naudodami Live Migration parinktį, jūs galite vienu spragtelėjimu perkelti savo naudojamas virtualias mašinas iš vieno mazgo į kitą. Paslauga nenutrūks: aktyvioji atmintis ir jūsų VM vykdymo būsena perduodamos nedelsiant. Tinklas taip pat virtualizuotas, todėl VM išsaugo savo tinklo tapatybę bei jungtis. Pagaliau, serveryje suplanuoti priežiūros darbai niekaip nepaveiks galutinio vartotojo.
Storage migration

Jūs galite perkelti savo virtualių mašinų diskus iš vienos saugyklos į kitą, nenutraukdami paslaugos veikimo. Storage migration parinktis jums suteiks galimybę prireikus perkelti jūsų VM duomenis iš vieno fizinio disko į kitą.

Performance resource optimization

Ši funkcija leidžia paskirstyti virtualių mašinų skaičiavimų apkrovą tarp įvairių infrastruktūros mazgų. Jeigu virtuali mašina sunaudoja daugiau resursų, resursų optimizavimo parinktis perkels šią VM į mažiau apkrautą serverį, nepaveikiant našumo.
System Center Operation Manager*

Naudojant System Center Operation Manager, jums suteikiamas jūsų infrastruktūros stebėjimo įrankis. Kontroliuokite ir stebėkite savo virtualių mašinų našumą bei Windows sistemų atnaujinimą.

Storage IO load balancing

Apibrėžkite savo virtualių mašinų I/O kokybės valdymo taisykles bei parinktis. Taip užtikrinsite prieigos prie bendros saugyklos hierarchiją.
Storage QoS

Storage QoS jums suteikia galimybę kontroliuoti virtualių mašinų saugyklos I/O kokybę. Nustatykite savo saugyklų bottlenecks, kad geriau paskirstytumėte apkrovą ir pasiektumėte geriausią našumą.
*Jau greitai funkcija bus prieinama Dedicated Cloud