Saugumas ir SLA garantijosOVH Dedicated Cloud infrastruktūros SLA (Service Level Agreement) yra 100%. Šis SLA lygis patvirtinamas sutartimis.

Virš infrastruktūros yra virtualizavimo sprendimai, kurie virtualioms mašinoms sukuria aukštą pasiekiamumą.
Tinklas

OVH garantuoja, kad Dedicated Cloud vidinis tinklas veiks 100% laiko, išskyrus iš anksto suplanuotus aptarnavimo darbus, apie kuriuos klientai įspėjami iš anksto.

OVH garantuoja, kad Dedicated Cloud jungtis su internetu veiks 99.95% laiko, išskyrus iš anksto suplanuotus aptarnavimo darbus, apie kuriuos klientai įspėjami iš anksto.

Nesilaikymo atveju:

  • Tinklas: 5% nuo būsimos sąskaitos sumos už 10 minučių nepasiekiamumo, bet ne daugiau nei 100% būsimos sąskaitos sumos;
  • Jungtis su internetu: 5% nuo būsimos sąskaitos sumos už valandą nepasiekiamumo, bet ne daugiau nei 100% būsimos sąskaitos sumos.Mazgai (host serveriai)

OVH Dedicated Cloud host serveriams garantuoja 99.99% pasiekiamumą. Klientų programos, esančios šiuose serveriuose, tokį lygį pasieks naudojant kliento keičiamą konfigūraciją.

OVH atsarginį host serverį suteiks per mažiau nei 15 minučių.

Nesilaikymo atveju:

  • Kompensavimas už host serverio neveikimą skaičiuojamas kito apmokėjimo metu.Saugyklos

OVH saugykloms garantuoja 100% pasiekiamumą. Saugyklų sistema sudaryta iš pagrindinės (master) ir antrinės (slave) saugyklų, pastaroji perima darbą sugedus pagrindinei saugyklai.

Nesilaikymo atveju:

  • 5% kompensavimas už 10 minučių saugyklos neveikimą

Norint gauti kompensaciją už SLA nesilaikymą, Dedicated Cloud būtina turėti bent du host serverius, įjungtą HA parinktį ir atidaryti gedimo kvitą.