OVH ir asmens duomenų apsauga

Forma, leidžianti įgyvendinti jūsų teises, susijusias su asmens duomenimis

Šios formos tikslas - padėti įgyvendinti teises, numatytas Reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis.

Ji skirta visiems asmenims, kurių duomenys gali būti tvarkomi OVH.

Dėl konfidencialumo priežasčių, asmens duomenų perdavimui būtina, kad OVH turėtų galimybę identifikuoti asmenį, pateikusį užklausą. Todėl jūsų užklausa turi būti kuo tikslesnė. Privaloma užpildyti visus formos laukus, išskyrus kliento ID.

Bet kokia perteklinė ar nepagrįsta užklausa bus atmesta.

Šį el. pašto adresą naudos OVH, kad atsakytų į jūsų užklausą.

Įkelti


Privalomi laukai