Pažeidimas

Pranešimas apie pažeidimus ir nelegalų turinį.Kovodama su pažeidimais, OVH grupė įdarbino tarptautinę ekspertų komandą, atsakingą už greitą reagavimą į pažeidimus. Prancūzijoje ir Kanadoje įsikurusi komanda kasdien skubos tvarka sprendžia klausimus, susijusius su nelegalios veiklos vykdymu OVH tinkle. Siekdami neapsunkinti tarptautinės komandos darbo, prašome jūsų visas užklausas siųsti anglų kalba.
Please choose a category from the list
Please fill in the details of your report below, beginning with the IP or the full URL that is the subject of the abuse.


*: Mandatory fields

Processing procedures forwarded to the Abuse department

Kaip numatyta galiojančiuose ES teisės aktuose, jums suteikiama teisė gauti prieigą, keisti, taisyti ir šalinti asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama išsiunčiant atitinkamą prašymą adresu OVH 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 France arba el. pašto adresu cil@ovh.net. OVH pasilieka teisę perduoti informaciją, siunčiamą klientams, kad užtikrintų tinkamą jūsų pranešimo vykdymą.